Archive

Archive for 31/08/2011

Cài đặt IBM Lotus Notes

31/08/2011 11 comments

Lotus Notes là bộ sản phẩm client gồm có:

– Domino Admin: sử dụng dể quản trị IBM Domino Server

– Lotus Notes: Sử dụng để quản lý các và chạy các ứng dụng Lotus Notes

– Domino Designer: là bộ công cụ phát triển các ứng dụng Lotus Notes

Các bước thực hiện cài đặt (Việc cài đặt tương tự như cài đặt các ứng dụng desktop khác, tất nhiên. Các bạn xem video nhé):

 1. Double click vào file cài đặt IBM Lotus Notes. Click chọn Next và chờ quá trình giải nén. sau khi chương trình giải nén gói cài đặt ta bắt đầu quá trình cài đặt.
 2. Làm theo hướng dẫn trên giao diện wizard để thực hiện cài đặt. chú ý: phần custom setup các bạn chọn các thành phần cài đặt là Domino Admin, Domino Designer, Lotus Notes. và tiếp tục cho đến khi quá trình cài đặt kết thúc.
 3. Cấu hình Lotus Notes: sau khi cài đặt xong bộ lotus, các bạn bận lotus notes để bắt đầu quá trình cấu hình. (Chú ý bật Domino Server trước khi bắt đầu cấu hình)

Cấu hình:

Trong phần user information:

 • Your name: ở đây khi cài domino ta đã khai báo người dùng administrator. do vậy, ở đây ta sử dụng người dùng là administrator, nếu không ở đây ta sẽ nhập tên người dùng được cấp tài khoán (chú ý: người dùng phải có file id).
 • Domino server: tên hoặc địa chỉ máy chủ domino, ở đây có thể nhập là: xxx.xxx.xxx.xxx hoặc 127.0.0.1 hoặc demo/tandan/VN.

Sau khi khai báo người dùng, chương trình sẽ hỏi mật khẩu (ở đây mật khẩu là của người dùng administrator được tạo trong quá trình cấu hình Domino Server)

Nếu chương trình yêu cầu file id thì các bạn chọn file id của người dùng. bạn có thể tìm thấy file id của người dùng administrator trong thư mục [domino]\data\user.id (chú ý là nếu trong quá trình cài đặt domino các bạn không tick cho phép tạo file id thì chương trình sẽ tạo file user.id là file id của administrator trong thư mục [lotus]\data\user.id)

Sau khi quá trình cấu hình Lotus Notes hoàn tất chương trình sẽ mở Lotus Notes ra. Các bạn vào Open -> Domino administrator để mở domino administrator và cấu hình một số tham số khác của Domino.

Cấu hình domino:

 • Từ Lotus Notes, Chọn Open -> Domino Administrator, hoặc bạn có thể mở trực tiếp Domino Administrator ra.
 • Trong quá trình mở có thể Domino Admin báo không kết nối được đến server, không sao các bạn cứ click OK, sau khi vào Domino Admin mở server sau cũng được
 • Nếu Domino Admin không tìm được Domino Server thì phần server sẽ báo server là local
  để mở domino server, các bạn vào File -> open. Các bạn nên nhập IP của server (ở đây tôi nhập luôn là 127.0.0.1)
 • sau khi mở server, các bạn vào phần config để cấu hình một số tham số cho server (Xem video).  ở đây tôi chỉ cấu hình những cái cơ bản và đơn giản nhất, để thực hiện các cấu hình khác các bạn có thể đọc thêm tài liệu help của Domino Admin, các tài liệu được cung cấp bởi IBM, hoặc tìm kiếm từ các tài nguyên trên mạng.
 • Các cấu hình trong phần sercurity tôi cho phép toàn bộ user có thể thực hiện các tác vụ sign, run với agent, xpage, chạy các đoạn code java, javascript, dom… nếu không cho phép thì, tất nhiên, người dùng không thể chạy được các agent….
 •  Trong phần port -> internet port cho phép các bạn đặt lại các cổng kết nối cho http, diiop, các giao thức mail ….
 • Trong phần Internet Protocols -.> Domino Web Engine -> Http Session -> Session Authentication cho phép các bạn đặt lại cách xác thực. Có 3 tùy chọn: disable (mặc định, basic authentication),  single server (form authentication), Multiple servers (SSO). Các bạn có thể đặt là 2 kiểu đầu, riêng SSO thì sau này tôi sẽ có bài viết riêng về SSO Với domino (nhờ người khác viết thôi, tôi ko chuyên về hệ thống, chỉ chuyên về code)
 • Sau khi đã cấu hình xong các bạn restart lại server.

Video cho bài viết:

Categories: Lotus Notes & Domino

Cài đặt và cấu hình lotus domino

31/08/2011 1 comment

Việc cài đặt domino cũng đơn giản như việc cài đặt các ứng dụng khác, ở đây tôi chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình ở mức đơn giản nhất.

Các bước cài đặt và cấu hình lotus domino.

 1. Chạy file cài đặt: Sau khi chạy file cài đặt, các file cài đặt sẽ được extract ra ổ cứng.
 2. Thực hiện quá trình cài đặt: làm theo hướng dẫn trên màn hình (chủ yếu là click nút next) và chờ quá trình copy file hoàn tất.
 3. Sau khi quá trình copy file hoàn tất, click vào biểu tượng Lotus Domino Server để bước vào quá trình setup server (Xem video).
 4. Trong qua trình cài đặt các bạn có thể tick chọn tạo file id của admin sau này dùng hoặc có thể tạo file này khi lần đầu tiên cài notes
 5. Sau khi setup server, mở browser và gõ địa chỉ http://127.0.0.1 bạn sẽ thấy man hình giao diện mặc định của lotus domino

Một số bước cấu hình đơn giản: Các bạn xem trong phần cài đặt và cấu hình Lotus notes nhé, vì cấu hình domino server được thực hiện thông qua lotus admin

Categories: Lotus Notes & Domino