Home > Lotus Notes & Domino > Cài đặt và cấu hình lotus domino

Cài đặt và cấu hình lotus domino

Việc cài đặt domino cũng đơn giản như việc cài đặt các ứng dụng khác, ở đây tôi chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình ở mức đơn giản nhất.

Các bước cài đặt và cấu hình lotus domino.

 1. Chạy file cài đặt: Sau khi chạy file cài đặt, các file cài đặt sẽ được extract ra ổ cứng.
 2. Thực hiện quá trình cài đặt: làm theo hướng dẫn trên màn hình (chủ yếu là click nút next) và chờ quá trình copy file hoàn tất.
 3. Sau khi quá trình copy file hoàn tất, click vào biểu tượng Lotus Domino Server để bước vào quá trình setup server (Xem video).
 4. Trong qua trình cài đặt các bạn có thể tick chọn tạo file id của admin sau này dùng hoặc có thể tạo file này khi lần đầu tiên cài notes
 5. Sau khi setup server, mở browser và gõ địa chỉ http://127.0.0.1 bạn sẽ thấy man hình giao diện mặc định của lotus domino

Một số bước cấu hình đơn giản: Các bạn xem trong phần cài đặt và cấu hình Lotus notes nhé, vì cấu hình domino server được thực hiện thông qua lotus admin

Categories: Lotus Notes & Domino
 1. VanMinh
  12/09/2011 at 17:30

  Bạn cho xin link download 8.5.2 nhé

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: