Home > Lotus Notes & Domino > Tạo người dùng domino bằng domino admin.

Tạo người dùng domino bằng domino admin.

Để tạo người dùng domino bằng domino admin ta có 2 cách:

 1. Tạo nhanh người dùng web:
 • Từ giao diện domino admin chọn tab People & Groups -> People
 • Từ danh sách người dùng click “Add Person”
 • Trên giao diện New user ta điện các thông tin về người dùng, sau đó click nút Save & Close
 • Sau khi đăng ký có thể bạn sẽ không đăng nhập được với người dùng này ngay, hãy gõ lệnh: load updall names.nsf -r để server tạo lại index cho người người và bạn có thể đăng nhập được bình thường
 • Chú ý: ngoài các thông tin cơ bản về tên người dùng ra, bạn có thể điền thêm các thông tin mở rộng khác như Email, các thông tin mở rộng của người dùng. và với cách tạo này người dùng không có file id để chạy hệ thống notes client
 • Video:
 1. Tạo người dùng với các thông tin đầy đủ
 • Từ giao diện domino admin chọn tab People & Groups -> People
 • Bên menu tool bên tay phải, mở tab People, click Register
 • Hệ thống yêu cầu bạn nhập file cert.id, file này nằm ở đường dẫn: [Domino]\data\cert.id, -> click OK
 • Hệ thống yêu cầu nhập cert password. (Mật khẩu file cert được tạo khi bạn cài đặt domino). -> click OK
 • Form đăng ký người dùng (Register person) mở ra
 • Bạn click vào tick Advance (được đánh dấu đỏ trong hình để hiển thị thêm các option)
 • Phần Basic: bạn điền các thông tin cơ bản của người dùng. Nếu muốn đặt password đơn giản cho người dùng, bạn click nút Password options, kéo thanh trượt Password Quality Scale hết về phía week. Click chọn tick Set internet password để set password internet cho người dùng
 • Phần mail: chọn các hệ thống mail tùy yêu cầu của bạn
 • Phần ID Info, Click tick “Create a Notes ID for this person” tạo Notes id cho người dùng notes client, click tick In file để tạo file id, mặc định file này sẽ được lưu trong thư mục [Notes]\data\ids\people\[filename].id
 • Phần group để chọn các group mà người dùng này thuộc về
 • Sau khi điền đầy đủ thông tin, Bạn click vào nút tick mầu sanh để thêm người dùng vào DS đăng ký. bạn có thể đăng ký cùng lúc nhiều người dùng, sau đó click “Register all”
 • Video:

Thử đăng nhập vào mail người dùng user2 vừa tạo:

Mặc định mail file của người dùng user2 sẽ nằm ở thư mục: [Domino]\data\mail\user2.nsf, url truy cập mail file trên web là:

http://127.0.0.1/mail/user2.nsf

Video:

Chú ý:

Toàn bộ thông tin người dùng bạn đăng ký ở trên sẽ được lưu lại trong database Names.nsf trong thư mục data của domino, như vậy sau này bạn hoàn toàn có thể đăng ký một người dùng web bằng cầu lệnh bằng cách thêm trược tiếp các document vào database names.nsf này

Để tạo các nhóm người dùng (Groups) bạn làm tương tự như  tạo người dùng trên web. các thông tin về nhóm người dùng cũng sẽ được lưu vào database names.nsf

Categories: Lotus Notes & Domino
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: