Home > Design application > Tạo ứng dụng đa ngôn ngữ.

Tạo ứng dụng đa ngôn ngữ.

Chào các bạn!

Các đặc điểm của IBM Lotus Domino cho phép bạn tạo một ứng dụng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Để tạo một ứng dụng đa ngôn ngữ, bạn làm theo các bước sau:

 • Mở properties của ứng dụng: Double click vào Application properties trong view Application
 • Chọn tab Design
 • Phần Internet options tick chọn Multilingual database và chọn ngôn ngữ mặc định, ngôn ngữ mặc định là ngôn ngữ sẽ được sử dụng khi mà browser không được chọn ngôn ngữ nào trong số các thành phần design mà chương trình có
 • Tạo một thành phần design cho ngôn ngữ mặc định, đặt alias cho nó. alias là đặc điểm nhận đạng chung cho các bản copy khác nhau của các thành phần design giống nhau.
 • Tạo một bản copy của thành phần design vừa tạo, sửa đổi nội dung, đặt tên và alias cho nó.
 • Double-click vào nhóm thành phần (Views, Forms, Pages….) để mở danh sách các thành phần ra.
 • Chọn thành phần design cần đặt ngôn ngữ -> chọn design – properties.
 • Trong view properties chọn tab Design, trong phần Multilingual settings chọn ngôn ngữ cần đặt (assign).

Theo các bước trên bạn đã có thể tạo được các thành phần design với các ngôn ngữ khác nhau. các ngôn ngữ này được hiển thị dựa trên phần ngôn ngữ được lựa chọn của browser của người dùng. Bài viết dựa trên phần Help của Domino Designer, (Domino Designer – Help – Lotus Domino Designer Basic User Guild And Reference – Application Design – Create multilingual applications).

Video:

 1. VanMinh
  12/09/2011 at 10:37

  Tớ đang dùng bản 8.0 tìm mãi sao không thấy có phần này nhỉ ?

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: