Home > Lotus Notes & Domino > Lỗi đọc ProductKey khi cài windows 8 trên VMWare

Lỗi đọc ProductKey khi cài windows 8 trên VMWare

Hôm nay download thử Windows 8 developer về cài trên máy ảo VMWare WS 8 cứ bị báo lỗi “Windows Cannot Read the settings from the unattend answer file”.
Giải pháp là remove Floppy disk đi, cài ngon lành.
Tham khảo từ: http://www.mytricks.in/2011/09/vmware-workstation-8-windows-cannot.html

  1. hop
    25/10/2011 at 02:12

    thank !!!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: