Archive

Archive for October, 2011

Download Lotus Notes & Domino 8.5.3

06/10/2011 1 comment

Không rầm rộ như Microsoft, không hào nhoáng như Apple.

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng IBM đã đưa ra phiên bản Lotus Notes & Domino 8.5.3. sau đây là link download bản trial

Lotus Domino: http://www14.software.ibm.com/webapp/download/search.jsp?pn=Lotus+Domino

Lotus Notes & Domino Administrator: http://www.ibm.com/developerworks/downloads/ls/lsndad/

Domino Designer: http://www.ibm.com/developerworks/downloads/ls/dominodesigner/index.html

 

Categories: Lotus Notes & Domino