Archive

Archive for November, 2011

Sách XPage!

29/11/2011 6 comments

Có 1 cuốn sách mình đánh giá là tốt về XPAGE: mastering xpage, các bạn có thể download từ:
https://skydrive.live.com/?cid=db91393bcfc7ab62&sc=documents&id=DB91393BCFC7AB62!138.
Với ý định viết một loại bài về Domino cho các bạn mới tiếp cận với, xong đợt này bận quá nên không thể tiếp tục được, các bạn có thể đọc cuỗn sách trên để tìm hiểu về Lotus Domino cũng như XPage, nó viết khá là chi tiết.

Categories: Lotus Notes & Domino