Archive

Archive for December, 2011

New Email.

24/12/2011 5 comments

Từ ngày 1/1/2012 do không tiếp tục làm việc tại Cty CP tin học Tân Dân nên email dhnam@tandan.com.vn sẽ không còn tồn tại nữa. Mọi người có thể liên hệ theo địa chỉ dhnam@vsd.com.vn hoặc dang_hainam@yahoo.com

Categories: Lotus Notes & Domino Tags: