Archive

Archive for the ‘Tips’ Category

Download playlist từ mp3.zing.vn

14/09/2011 3 comments

Update: 2013-03-06

Chương trình download 1 album hay playlist nhạc từ trang mp3.zing.vn hoặc server nhac.vui.vn
http://www.mediafire.com/?92294q1ylptptqx

Trong lần chạy đầu tiên các bạn browse đến file idm.exe, sau đó chọn thư mục lưu nhạc mặc định

Cái này viết trên .Net framework 3.0

Sử dụng Unicode trong java agent.

12/09/2011 1 comment

Mặc định Domino Designer đặt font là Cp1252 nên khi các bạn ghi lại java agent có chữ tiếng việt thì sẽ báo lỗi: “Some characters cannot be mapped using Cp1252 character encoding….”

Để cấu hình lại, từ giao diện của Domino Designer bạn click menu File – Preferences. trên cây menu bên trái chọn General – Wordspace. Trong phần Text encoding chọn Other -> UTF-8. Click OK.

Cách này mình thấy  chạy trên windows XP thì chạy tốt rồi nhưng vẫn bị lỗi một số ký tự như ‘đ’ khi chạy trên Windows Server 2003.